LESZEK MOŻDŻER – MISSA GRATIATORIA | Michał Schoppa | Paweł Tomaszewski | Bartek Pieszka | Krzysztof Nowakowski | Tomasz Kałwak | Jarosław Wolanin | Chór Filharmonii Śląskiej

Bilet normalny parter 30.00 zł
Bilet ulgowy parter 21.00 zł
Bilet normalny balkon  40.00 zł
Bilet ulgowy balkon  28.00 zł

Wykonawcy:

 • Michał Schoppa – baryton
 • Paweł Tomaszewski – fortepian
 • Bartek Pieszka – wibrafon
 • Krzysztof Nowakowski – perkusja
 • Tomasz Kałwak – instrumenty klawiszowe
 • Jarosław Wolanin – dyrygent
 • Chór Filharmonii Śląskiej

Program:

 • Henryk Mikołaj Górecki – Euntes ibant et flebant
 • Benjamin Britten – Deus in adiutorium meum
 • Gustav Holst – Nunc dimittis
 • Morten Lauridsen – Ubi caritas, Ave Maria
 • Leszek Możdżer – Missa Gratiatoria

Nowoczesne połączenie jazzu z muzyką religijną, które usłyszymy w Missa Gratiatoria Leszka Możdżera, zwieńczy koncert będący syntezą muzyki sakralnej, ilustrującą wielość podejść do tego nurtu w historii muzyki. Komponując to wyjątkowe dzieło, Możdżer ukazał jak płynnie porusza się w gatunku jakim jest jazz, co niejednokrotnie udowadniał także jako pianista. Nie odciął się jednak od klasycznego podejścia do gatunku mszy, budując utwór oparty na jej częściach stałych. Dodatkowym łącznikiem z klasyczną formą mszy, jest tutaj także obecność chóru.

Rozpoczniemy dziełem przeznaczonym na chór a cappella Henryka Mikołaja Góreckiego Euntes ibant et flebant. Tekst w kompozycji zaczerpnięty jest z Księgi Psalmów. Przybiera ona charakter medytacyjny, można nawet powiedzieć, że pozaziemski. Pojawiają się w niej także konstrukcje melodyczne charakterystyczne dla muzyki ludowej. Kolejny punkt programu swoją treść również zaczerpnął z Księgi Psalmów. Deus in auditorium meum Benjamina Brittena wykorzystuje bowiem tekst Psalmu 70, łącząc go dźwiękami w dzieło niezwykle emocjonalne i dramatyczne. Jest to także kompozycja przeznaczona na chór bez towarzyszenia zespołu instrumentalnego. Następnie zabrzmi – również chóralna – Nunc dimittis Gustawa Holsta, której łaciński tekst zaczerpnięty jest z Liturgii Godzin, a konkretnie z Komplety. Muzyka natomiast, dzieląc się harmonicznie na osiem głosów, łączy fragmenty współbrzmienia wszystkich partii z kontrapunktycznym przeciwstawianiem ich sobie, szczególnie głosów żeńskich z męskimi. Filharmoniczny chór wykona jeszcze dwa utwory a cappella – Ubi caritas oraz Ave Maria Mortena Lauridsena. Pierwsza z tych kompozycji opiera się na chorale z X wieku, który wykorzystuje jako motyw przewijający się przez całość kompozycji, na pierwszym planie lub jako tło. Ave Maria z kolei, jest niezwykle liryczną interpretacją pieśni maryjnej, o bardzo bogatej teksturze.

Drugą część koncertu w całości wypełni Missa Gratiatoria Leszka Możdżera, niespotykanym połączeniem zespołu chóralnego z zespołem jazzowym Pawła Tomaszewskiego. Kompozycja ta, nie odchodząc od typowej konstrukcji mszy, składa się z sześciu  części, stanowiących ze sobą stylistycznie jednorodną całość. Będzie ona nawiązaniem do sakralnego charakteru całości programu koncertu, ale i dowodem na to, że każda z form występujących w muzyce klasycznej jest żywa, a nowe spojrzenia odkrywać możemy każdego dnia.

Sponsor 75. sezonu Filharmonii Śląskiej

PARTNERZY