Aleksandra Gajecka-Antosiewicz | Robert Kabara | Śląska Orkiestra Kameralna

VII Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego ReGeneracje – KONCERT INAUGURACYJNY

Bilet normalny parter 30.00 zł
Bilet ulgowy parter 21.00 zł
Bilet normalny balkon  40.00 zł
Bilet ulgowy balkon  28.00 zł

Wykonawcy:

  • Aleksandra Gajecka-Antosiewicz – klawesyn
  • Robert Kabara – dyrygent
  • Śląska Orkiestra Kameralna

Program:

  • Wolfgang Amadeus Mozart – Serenada na orkiestrę smyczkową G-dur nr 13 KV 525 Eine kleine Nachtmusik
  • Mieczysław Weinberg – III Symfonia kameralna op. 151
  • Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048 w wersji „industrialnej” (opr. A. Wesołowski)
  • Jerzy Kornowicz – Wrzeciona na klawesyn, efekty elektroniczne i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)
  • Adam Wesołowski – Koncert industrialny na klawesyn, orkiestrę smyczkową i multimedia (prawykonanie)

Koncert inaugurujący VII Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego ReGeneracje będzie doskonale wyważoną równowagą między tym co nowe, a tym co już znane i cenione. O wysoki poziom zadba Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Roberta Kabary wraz z solistką, Aleksandrą Gajecką-Antosiewicz. Jest ona cenioną interpretatorką muzyki klawesynowej. Od wielu lat współpracuje z kompozytorami i bierze czynny udział w procesie tworzenia nowych utworów klawesynowych. Klawesyn zresztą będzie łączył wszystkie wykonywane tego wieczoru utwory – w partii solowej, jako instrument orkiestrowy lub realizując basso continuo.

15 listopada III Koncert Brandenburski G-dur BWV 1048 Jana Sebastiana Bacha zabrzmi w zupełnie nowej, „industrialnej” wersji, którą opracował kompozytor i dyrektor Filharmonii Śląskiej, Adam Wesołowski. Nowego wydźwięku doda przygotowana przez niego warstwa elektroniczna składająca się z odgłosów pracy huty, nadająca barokowemu dziełu zupełnie innego, silnie przemysłowego wyrazu, łącząc trud fizycznej pracy z metafizyką muzyki.

Następnie melomani wysłuchają klasycznej, niezmienionej już wersji Eine kleine Nachtmusik, czyli serenady G-dur nr 13 KV 525 na orkiestrę smyczkową Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ta lekka i pogodna kompozycja prowadzić będzie do kolejnego punktu programu, którym będą Wrzeciona na klawesyn, efekty elektroniczne i orkiestrę kameralną, kompozycję Jerzego Kornowicza, która tego wieczoru zostanie prawykonana.

Styl „industrialny”, zaznaczony już w pierwszym punkcie programu, powróci w premierowym wykonaniu utworu Adama Wesołowskiego. Poetyka industrialna towarzyszy kompozytorowi od dawna – prócz realizowanego tego wieczoru opracowania koncertu Bacha, dyrektor Filharmonii Śląskiej stworzył własne dzieła inspirowane przemysłem – Sinfonię industrialną na  orkiestrę smyczkową i multimedia oraz Koncert industrialny na ten sam zespół wykonawczy, który usłyszymy po raz pierwszy właśnie na koncercie 15 listopada.

Zwieńczeniem wieczoru będzie III Symfonia kameralna op. 151 Mieczysława Weinberga, którego 100. rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. Charakterystycznym dla jego twórczości było powracanie do swoich dawnych kompozycji i przepracowywanie ich. Tak było i w przypadku III Symfonii kameralnej, w której kompozytor czerpał z materiału V kwartetu smyczkowego z 1945 roku. Dzieło to jest przejściem między nostalgią a lamentem. Zawiera w sobie elementy groteski, walca i odniesień do innych utworów Weinberga, między innymi jednej z jego oper.

Logo Wojciech Mateusiak Fotografia

 

Sponsor 75. sezonu Filharmonii Śląskiej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

PARTNERZY