LIPIEC 2013

Na budowie w lipcu, w budynku istniejącym kontynuowano wykonywanie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych, okładzin ściennych i wymalo­wań. W 80% zaawansowano roboty posadzkowe i izolacje poziome. Ponadto wykonywano sufity i prace wykończeniowe w obrębie klatek schodowych, ślusarkę zewnętrzną, elewację, ustroje akustyczne w garderobach i inne elementy wystroju wnętrz jak również WLZ, rozdzielnice oraz instalacje wewnętrzne. W części dobudowanej kontynuowano wykonywanie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych, posadzek oraz sufity podwieszone. W zakresie instalacji niskoprądowych wykonywano system sygnalizacji pożaru, natomiast wzakresie instalacji sanitarnych: instalację grzewczą, zasilania nagrzewnic, wentylację, instalację wody lodowej, instalacje wod-kan. Całkowita wartość robót budowlanych w lipcu 2013 r. wyniosła 1430032,64 zł netto. Do końca lipca całkowite rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych GW przekroczyło 71%.

10 i 24 lipca 2013 odbyły się rady techniczne na terenie budowy zudzia­łem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i Inwestora. 10 lipca odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach z udziałem FS, IK, GW, Projektanta oraz przedstawicieli administratora budynku przy pl. Wolności 3. Na spotkaniu uzgodniono wydanie decyzji ws. podwyższenia kominów w obrębie ściany wspólnej z FŚ. FŚl zadeklarowała sfinansowanie robót z tym związanych. 18 lipca Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję administracyjną nr 148/2013 nakazującej pani B. Neukirch-Grychtoł podwyższenie kominów zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Z uwagi na brak środków na realizację systemu zapobiegania przed zadymianiem, który warunkuje otrzymanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, FŚ zwróciła się do Wydziału Inwestycji UM WSL o konsultacje w tej sprawie. Odbyły się trzy spotkania na ten temat: przedstawicieli FŚl z pracownikami Wydziału Inwestycji UM WSL (17 lipca), Inżyniera Kontraktu z Wydziałem Inwestycji (22 lipca) oraz przedstawicieli FŚ z panią marszałek A. Gajewską (24 lipca). 25 lipca FŚl zwróciła się do Instytucji Pośredniczącej PO Infrastruktura i Środowisko – Dep. Funduszy Europejskich MKiDN z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków projektu do 31.03.2014 roku oraz o zgodę na przesunięcie środków z wyposażenia na roboty budowlane. Zgodę na ww. zmiany otrzymała ostatniego lipca.

5 lipca budowie przyjrzeli się przedstawiciele muzyków FŚl i dyrektor artystyczny.

PARTNERZY