Więcej O PROJEKCIE

więcej o projekcie

 

Filharmonia Śląska to przede wszystkim muzyka, która rozbrzmiewa w murach naszej instytucji nieprzerwanie od 1945 roku. Wierzymy jednak, że muzyczne doświadczenia oraz kompetencje można poszerzać także poza tradycyjną formą przekazu jaką jest koncert „na żywo”. Dlatego też  stworzyliśmy projekt „Więcej niż Filharmonia!”.

Projekt zakłada „więcej”, tj. zwiększoną liczbę publikacji materiałów muzycznych i edukacyjnych, bezpłatnie udostępnionych na jednej, spójnej platformie internetowej. 

Projekt rozszerza obszar kultury na poziomie twórczym, muzycznym, kompetencyjnym, społecznym i technologicznym poprzez realizację 38 wydarzeń kulturalnych online, w tym:

 • premierę internetową 8 koncertów
 • premierę internetową 1 recitalu
 • premierę internetową 2 reportaży
 • premierę internetową 1 słuchowiska dla dzieci
 • realizacja 9 spotkań z zakresu edukacji muzycznej (śpiewu dla dzieci)
 • realizację 8 spotkań online z wybitnymi artystami (m.in. Łukasz Długosz, Piotr Pławner)
 • publikację 1 video spaceru ukazującego kulisy pracy w Filharmonii Śląskiej
 • stworzenie 1 suity ku czci Krzysztofa Pendereckiego
 • stworzenie 1 fanfary z okazji jubileuszu 75-lecia Filharmonii Śląskiej
 • przetransponowanie 5 publikacji książkowych do wersji elektronicznej
 • realizację 1 audytu dostępności strony www FŚ

Projekt przyczyni się do  realizacji następujących celów jakościowych:

 • upowszechnienie dorobku kulturowego naszego kraju
 • zwiększenie kompetencji kulturowych i cyfrowych odbiorców projektu
 • zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym poprzez narzędzia on-line
 • poszerzenie przestrzeni i zasobów sieciowych dla odbiorców kultury

 

Wartość projektu: 112 668,00 zł

Kwota dofinasowania NCK/MKiDN: 93 000,00 zł

 
← Powrót do strony głównej projektu Więcej niż Filharmonia!

 

PARTNERZY