Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga

Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich, którzy wysłuchali naszego koncertu! Link znajdziecie tutaj: http://bit.ly/2L2APOK

 

Druga edycja projektu „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” to kontynuacja inicjatywy edukacyjnej i interdyscyplinarnej, integrującej osoby niewidome i niedowidzące z pełnosprawnymi. W tym roku zaprosimy na działania online – trzy koncerty udostępniane całkowicie bezpłatnie, które wzbogacone zostaną o komentarz słowny, ułatwiający odbiorcom z dysfunkcją wzroku wyobrazić sobie przestrzeń, w której rozbrzmiewa muzyka. 

Będą to wydarzenia dla każdego – także dla pełnosprawnego słuchacza, bo przecież muzyka jest uniwersalnym sposobem komunikacji, nieznającym podziałów. 

 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Vivaldi, Grieg, Chaplin. Szymański, Kotarba, Chór Filharmonii Śląskiej, Śląska Orkiestra Kameralna

KONCERT ONLINE
11.12.2020 g. 19
Szymański / Kotarba / Chór Filharmonii Śląskiej
Śląska Orkiestra Kameralna
 
 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Muzycznych podróży bez liku. Koncert familijny.

KONCERT FAMILIJNY ONLINE
12.12.2020 g. 11:30
Muzycznych podróży bez liku
Quartessence
 
 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Dziadek do orzechów zaklęty w perkusyjne instrumenty. Koncert familijny.

KONCERT FAMILIJNY ONLINE
13.12.2020 g. 11:30
Dziadek do orzechów zaklęty
w perkusyjne instrumenty
 
 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Partnerzy:

Polski Związek Niewidomych logo

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym logo

Fundacja Szansa dla Niewidomych logo

 

Human Sensor logo

PARTNERZY