F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PO MKiDN - "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zakup instrumentów
dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.