F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA



PL |  EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Filharmonii Śląskiej
 
Filharmonia Śląska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Filharmonii Śląskiej. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane gromadzone w formularzu rezerwacji przetwarzane są wyłącznie w celu rezerwacji biletów.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
•    publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
•    nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
•    nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
•    czas nadejścia zapytania,
•    pierwszy wiersz żądania http,
•    kod odpowiedzi http,
•    liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
•    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -
w przypadku gdy przejście do strony Filharmonii Śląskiej j nastąpiło przez odnośnik,
•    informacje o przeglądarce użytkownika.
•    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Filharmonii Śląskiej.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Filharmonii Śląskiej
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Filharmonii Śląskiej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
   
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.