PL |  EN

ZMARŁ STANISŁAW MORYTO

 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość,

że 5 czerwca 2018 r., po ciężkiej chorobie, w wieku 71 lat zmarł
 
śp. prof. dr hab. Stanisław Moryto
 
 były rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
kompozytor i organista, doktor honoris causa Keimyung University.
 
Łączyły nas więzy przyjaźni i muzycznego partnerstwa.
W różnych miejscach wykonywaliśmy Jego „Stabat Mater” i Koncert wiolonczelowy, który dla Wytwórni DUX nagraliśmy z Tomaszem z Tomaszem Strahlem. Dla nas skomponował Muzykę koncertującą na kwartet smyczkowy i orkiestrę, której prawykonanie uświetniło inaugurację VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w 2007 roku, na nasze organy pisał Koncert, który prawykonaliśmy wraz z prof. Julianem Gembalskim…  Będzie nam Go brakowało.
 
 
Do Rodziny i Najbliższych
 
kierujemy słowa
głębokiego współczucia.
 
 
prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
i wszystkie zespoły filharmoników śląskich 
    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.