PL |  EN

WIECZÓR ORGANOWY Z SAKSOFONEM

Prof. Władysław Szymański do kolejnego Filharmonicznego wieczoru organowego w niedziele 14 października wraz z organistą i kompozytorem gdańskim prof. Bogusławem Grabowskim zaprosił saksofonistę Macieja Sikałę. Muzycznie będzie się działo!
Urodzony się w 1955 roku w Sopocie,  prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski w Akademii Muzycznej w Gdańsku wykłada m.in. grę na organach, harmonię praktyczną, akompaniament liturgiczny, improwizację organową, a także budowę organów z akustyką muzyczną. Jest założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej gdańskiej Akademii Muzycznej. Wykłada także na innych uczelniach o profilu teologicznym. Ceniony jest również jako specjalista w dziedzinie projektowania, budowy i konserwacji organów. Współpracuje z wieloma firmami organmistrzowskimi w zakresie doradztwa i ekspertyz. Według autorskich jego projektów powstały m.in. instrumenty Katedry Muzyki Kościelnej (AM w Gdańsku), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku.
Od 1985 jest głównym organistą Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku a wcześniej był członkiem komitetu budowy organów tej świątyni. Jest też znanym animatorem życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów w ramach międzynarodowych festiwali i cykli koncertów (m.in. Mariackie Wieczory Organowe, Muzyka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku). Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.
Koncertuje w Polsce oraz w Niemczech, Anglii, Danii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA, również na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrał kilkanaście płyt m.in. z muzyką organową (Polska, Niemcy, USA), a także z własnymi kompozycjami z udziałem chórów i orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami.
Z Gdańska pochodzi też Maciej Sikała (rocznik 1961) – saksofonista jazzowy, kompozytor, wykładowca klasy saksofonu gdańskiej i bydgoskiej AM. Koncertuje i nagrywa z czołówką polskiej sceny jazzowe m.in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Tomaszem Szukalskim, Leszkiem Możdżerem, Piotrem Wojtasikem, Jarosławem Śmietaną, Leszkiem Kułakowskim, Wojciechem Karolakiem oraz z muzykami z zagranicy, jakLester Bowie, David Liebman, Ronnie Burrage, Billy Harper, Wayne Dockerey, John Betsch, Kenny Wheeler, Eddie Henderson, Tim Haggans, David Kikoski.
Nagrał ponad 50 płyt w tym pięć autorskich, z których dwie były nominowane do Fryderyków. Od kilku lat prowadzi zajęcia na warsztatach jazzowych w Pułtusku i Nysie. Koncertował w Rosji, Niemczech, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii na Białorusi, Litwie, we Francji, Szwecji, Mołdawii, Rumunii, Kanadzie, Izraelu, Austrii, Ukrainie,Belgii, Indiach, Anglii, we Włoszech. W ankiecie „Jazz Forum” zajmował pierwsze miejsce w kategorii saksofonu tenorowego w latach 1995-2005 , 2010 i 2012-2017.

14 października 2018, niedziela g. 17.00     [T]   [O]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczny Wieczór Organowy
Bogusław Grabowski – organy
Maciej Sikała – saksofon
Władysław Szymański – słowo
W programie: Johann Sebastian Bach, Jehan Alain oraz improwizacje na saksofon i organy 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.