PL |  EN

UCZTA BALTAZARA


Muzykę oratoryjną i wielki pianizm proponuje Filharmonia Śląska w piątek 22 lutego. Dla miłośników muzyki fortepianowej – Krzysztof Jabłoński w I Koncercie fortepianowym Piotra Czajkowskiego, w oratorium „Uczta Baltazara” solistą będzie baryton Adam Kutny. Wystąpią też: przygotowany przez Jarosława Wolanina Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka.
Sztukę wielkiego pianizmu przyniesie znakomity Krzysztof Jabłoński, wychowanek prof. Andrzeja Jasińskiego, zdobywca III nagrody warszawskiego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Po latach, będąc w Katowicach powiedział: „ – Ostatecznych wyroków się nie zaskarża, ale po trzydziestu latach mogę powiedzieć, że patrząc na to, co przez ten czas zrobili ci, którzy zajęli wyższe miejsca, jestem bardzo zadowolony”. I jeszcze to: „ – Dla mnie Katowice to jedno z tych miejsc, do którego wracam z sercem szybciej bijącym, kocham tu grać, a tam gdzie takie sytuacje się zdarzają, wychodzi coś więcej, niż tylko zagrany koncert”. To coś znaczy, gdy przed nami I Koncert fortepianowy b-moll op. 23 Piotra Czajkowskiego. Nie należy do utworów łatwych wykonawczo i cieszy się wielką popularnością wśród słuchaczy. 
Poprzedzi go zaś „Uczta Baltazara” Williama Waltona – kantata, którą u młodego kompozytora, po sukcesie jego przejmującego Koncertu na altówkę, zamówiło w 1929 roku BBC. Walton słowa do kantaty zaczerpnął z tekstów biblijnych i napisanych przez jego przyjaciela, Osberta Sitwella. Komponowanie zajęło mu dwa lata. Prostą historię rozpoczyna lament Hebrajczyków w niewoli babilońskiej. Król Baltazar zarządza wielką ucztę na cześć różnych bożków: złota, srebra, żelaza i innych kruszców i żąda użycia świętych naczyń ze Świątyni Jeruzalem. Wieczorem tajemnicza dłoń pisze na ścianie, że Baltazar został osądzony. Ginie tej samej nocy, a kantatę kończy chóralna pieśń wielkiej radości Izraelitów. Muzyka kantaty w pełni ukazuje wielką wyobraźnię młodego kompozytora, który skomponował żywą oprawę tekstów językiem bogatym chromatycznie i olśnił orkiestracją. Jeden z najbardziej wpływowych i znaczących brytyjskich dyrygentów epoki, zarazem biznesmen i twórca kilku brytyjskich orkiestr, sir Thomas Beecham, przekonany, że dzieło nie ma szans na sukces, miał powiedzieć: „ – Może dorzucisz, drogi chłopcze, kilka sekcji instrumentów dętych, bo i tak nigdy nie usłyszysz tego po raz drugi?”. Nie przewidział jak olbrzymi wpływ na muzyczne życie Wielkiej Brytanii wywrze ten utwór.

Sponsor Cyklu Koncertów Złota 13

22 lutego 2019, piątek godz. 19.00 [T] [S] [Z13]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Uczta Baltazara
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Adam Kutny – baryton
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
William Walton – Uczta Baltazara
Piotr Czajkowski - I Koncert fortepianowy b-moll op. 23

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.