PL |  EN

STAN MONIUSZKO JAZZOWO I SMYCZKOWO

Do Majówki z Moniuszką przyłącza się trzeci zespół Artystyczny Filharmonii Śląskiej – Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Roberta Kabary. W niedzielę 19 maja wystąpi w pszczyńskim Muzeum Zakowym wespół z pianistą i kompozytorem Bartoszem Kalickim. Zapowiada się zatem Moniuszko na nutę jazzową.
Program tego muzycznego spotkania wypełni II Kwartet smyczkowy Stanisława Moniuszki oraz jazzowe improwizacje na tematy z jego dzieł.
Oba kwartety smyczkowe Stanisława Moniuszki skomponował podczas berlińskich studiów studiów u C.F. Rungenhagena. Drugi z nich powstał w latach 1837-1840. To dzieła proste, ale nie pozbawione wdzięku. Z powodzeniem mogą spełniać zadanie muzyki domowej, podobne dwunastu „Śpiewnikom domowym”. W Kwartecie smyczkowym F-dur śpiewne melodie powierzył kompozytor skrzypcom. Pozostałe instrumenty pełnią rolę towarzyszącą. Już wstępne Allegro moderato wyraźnie ukazuje skromne epizody polifoniczne. W Andante (cz. II) usłyszymy odległe pokrewieństwo z „Prząśniczką” . Scherzo to właściwie jeszcze klasyczny menuet. Żywy, płynny finał dobrze spina pozostałe, poprzedzające go części. Aranżacji kwartetu na orkiestrę smyczkową dokonał koncertmistrz Śląskiej Orkiestry Kameralnej Dariusz Zboch.
Potem Bartosz Kalicki poimprowizuje na temat pieśni Halki z opery „Halka”. W aranżacjach Dariusza Zbocha i Bartosza Kalickiego na orkiestrę smyczkową i fortepian usłyszymy jeszcze Stanisława Moniuszki: „Prząśniczkę”, „Wyjazd na wojnę”, „Krakowiaczka” ze „Śpiewnika domowego”, śpiew Zofii z III aktu krotochwili „Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw” oraz arię Skołuby z II aktu opery „Straszny dwór”.

19 maja 2019, niedziela godz. 18.00
Muzeum Zamkowe, Pszczyna
Stan Moniuszko: smyczkowo i jazzowo
Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Bartosz Kalicki – fortepian
Dariusz Zboch – aranżacje
Regina Gowarzewska – prowadzenie
Program:
Stanisław Moniuszko – II Kwartet smyczkowy F-dur w opracowaniu na orkiestrę smyczkową Dariusza Zbocha
Bartosz Kalicki – Improwizacja jazzowa na fortepian solo na temat pieśni Halki z opery „Halka”
Stanisław Moniuszko – „Prząśniczka”, „Wyjazd na wojnę”, „Krakowiaczek” ze „Śpiewnika domowego” (aranżacja na fortepian i orkiestrę smyczkową D. Zboch i B. Kalicki)
Stanisław Moniuszko – Śpiew Zofii z III aktu krotochwili „Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw” (aranżacja na fortepian i orkiestrę smyczkową D. Zboch i B. Kalicki)
Stanisław Moniuszko – Aria Skołuby z II aktu opery „Straszny dwór” (aranżacja na fortepian i orkiestrę smyczkową D. Zboch i B. Kalicki)

 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

                     

 

                            

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.