PL |  EN

CHOPIN I KILAR NA SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 Muzykę Fryderyka Chopina i Wojciecha Kilara proponujemy w sobotnim koncercie 10 listopada, przygotowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna i przygotowany przez Jarosława Wolanina Chór Filharmonii Śląskiej, znakomici – pianista Piotr Banasik i wokaliści – Joanna Freszel (sopran), Anna Lubańska (mezzosopran), Paweł Brożek (tenor) i Szymon Kobyliński (bas) a na dyrygenckim podium stanie maestro Tomasz Bugaj.
Rozpoczną to muzyczne świętowanie dwa dzieła Fryderyka Chopina (1810-1849), opublikowane wszak wspólnie w 1836 roku – Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22 i odtąd łącznie wykonywane. Andante spianato rozpoczyna fortepian. Właściwie nie jest niczym związane z polonezem. Przez swój liryczny, nokturnowy, elegijny charakter stanowi kontrast dla poloneza rozpoczynającego się raptownym i głośnym wtargnięciem orkiestry. Doskonałe pianistyczne brzmienie partii fortepianowej – efektownej i pełnej blasku, to zaleta tej kompozycji, salonowo wykwintnej i nie tak potężnej, jak polonezy As-dur czy A-dur.
Po Fryderyku Chopinie – muzyka naszego czasu: Wojciecha Kilara (1932-2013), skomponowana na stulecie Filharmonii w Warszawie Missa pro pace, utwór który później filharmonicy śląscy pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka jako pierwsi wykonali podczas mszy w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. Jak zauważył Maciej Jabłoński – w monumentalnej formie oratoryjnej, zbudowanej według reguł tradycyjnego układu mszy, zawarł kompozytor bardzo duży ładunek emocjonalny, co koresponduje z intencją wyrażoną w tytule – „pro pace” czyli za pokój.
Sam kompozytor pisał zaś: „… boję się teatralności, pompy, patosu; stąd sięgnięcie do tradycji sprzed paruset, czy sprzed ponad tysiąca lat; stąd decyzja z rezygnacji w Credo z pokus orkiestrowych i napisania tej najważniejszej części utworu na tenor solo i chór a cappella (…). Już w czasie pisania zaczął się formować jakby promienisty układ koncentryczny całości wokół Credo, pokrewieństwo Kyrie z Agnus Dei i Gloria z Sanctus (…) w trakcie pisania jakby coraz mniejsza, stosunkowo skromna rola orkiestry, a cały ciężar tekstu biorą na siebie głosy ludzkie, bez ilustracyjnej pomocy instrumentów, bez „komentarzy” orkiestry”.

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent” 

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2018/2019 jest Joanna Natalia Ślusarczyk.

Sponsor Cyklu Koncertów Złota 13 

10 listopada 2018, sobota godz. 18.00       [T]   [S]   [Z13]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Tomasz Bugaj – dyrygent
Piotr Banasik – fortepian
Joanna Freszel – sopran
Anna Lubańska – mezzosopran
Paweł Brożek – tenor
Szymon Kobyliński – bas
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Fryderyk Chopin – Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
Wojciech Kilar – Missa pro pace

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.