PL |  EN

KAMERALNA
I AKORDEONOWE MOTION TRIO

Szanowni Państwo,

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska i ogłoszoną przez Prezydenta Andrzeja Dudę żałobą narodową w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza, informujemy, że sobotni koncert Motion Trio ze Śląską Orkiestrą Kameralną zostaje przeniesiony na 31 marca 2019 r. (niedziela) na godzinę 18.00. Bilety zachowują ważność na kolejny koncert zespołu, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację wyjątkowo dopuszczamy możliwość zwrotów (także bilety internetowe).
Zwrot biletów przyjmowany jest do 4 lutego br.

ZASADY ZWROTU BILETÓW:

Niezależnie od formy płatności biletu (gotówką, kartą płatniczą, przelewem, online) zwrot może zostać wykonany osobiście w kasie, gotówką, na podstawie zwróconego biletu.

Osoby, które chcą zwrócić bilet, a dokonały jego zakupu w kasie Filharmonii Śląskiej gotówką lub kartą płatniczą, proszone są o zwrot osobisty w kasie Filharmonii. Zwrot zostanie udzielony na podstawie dostarczonego biletu.

Osoby, które dokonały płatności za pomocą systemu online, proszone są przesłanie maila na adres kasy: kasa@filharmonia-slaska.eu z załączonym biletem oraz wskazaniem numeru konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem, na które Filharmonia Śląska ma przesłać kwotę z tytułu zwrotu.

Osoby, które dokonały płatności za zakup biletu przelewem, proszone są o przesłanie maila na adres kasy: kasa@filharmonia- slaska.eu z załączonym skanem biletu oraz wskazaniem numeru konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem, na które Filharmonia Śląska ma przesłać kwotę z tytułu zwrotu.

Osoby, które dokonały rezerwacji biletów na koncert uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kasą Filharmonii Śląskiej w celu deklaracji zmiany rezerwacji lub rezygnacji z niej.
 

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.