PL |  EN


Z GŁĘBOKIM ŻALEM


Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci
wielkiego aktora Teatru Śląskiego
 
Bernarda Krawczyka
(1931-2018)
 
Był wspaniałym artystą. Lubił życie i nadzwyczajnie kochał ludzi.
Przyjaźnią zaszczycił także Filharmonię Śląską, stając się cenionym recytatorem naszych koncertów.
 
Żonie Lidii i Córce Justynie
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
 
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk

 

i filharmonicy śląscy
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.