PL |  EN


KAMERALNA I CHÓR ZACZYNAJĄ SEZON

W piątek 14 września zaczynają nowy sezon Śląska Orkiestra Kameralna i przygotowany przez Jarosława Wolanina Chór Filharmonii Śląskiej. Na dyrygenckim podium stanie Robert Kabara. Solistkami tego koncertu będą cenione śpiewaczki – sopran Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska i alt Wiktoria Zawistowska.
Inauguracyjny program rozpocznie, zaaranżowany przez C. Davisa na orkiestrę smyczkową – Kwartet smyczkowy cis-moll op. 131 Ludwiga van Beethovena, który sam kompozytor uważał za swój najdoskonalszy kwartet. Obok symfonii i sonat fortepianowych, kwartety smyczkowe stanowią największe osiągnięcie twórcze geniusza z Bonn, a zarazem apogeum w dziejach tego gatunku. W swych późnych kwartetach Beethoven jak nikt od czasów Bacha, z tak ścisłej formy wydobył maksimum potencjału emocjonalnego. Mamy w nich wyobrażenia, jak daleko całkowita głuchota kompozytora zawiodła go w głąb własnego umysłu i uwolniła od troski o reakcje świata. Pod względem skali brzmienia i dramatyzmu Beethoven bardzo oddalił ten gatunek od pierwszych kwartetów Josepha Haydna. Zbudowane z siedmiu części następujących bezpośrednio po sobie, op. 131 powstało na przełomie lat 1825/1926. Za życia kompozytora ten kwartet, stanowiący ideał jedności formy i brzmienia, wykonywany był tylko prywatnie. Publiczną premierę 5 czerwca 1828 roku dali bracia Müllerowie na dworze księcia Brunszwiku w Halberstadt.
Gloria Antonia Vivaldiego należy do najatrakcyjniejszych i najbardziej przystępnych dzieł sakralnych kompozytora. Tę pozycje zawdzięcza przenikliwym rytmom otwierającej utwór partii chóru, lirycznemu duetowi Laudamus oraz pełnemu wdzięku dialogowi sopranu i oboju w Domine Deus. Rozpisany na cztery głosy – z wyraźnym niekiedy zaznaczeniem tenore basso –utwór powstał dla dziewczęcego sierocińca Ospedale della Pietà w Wenecji. Jak właściwie zatem dzieło wykonywano? Niektórzy sugerują, że głosy „męskie” śpiewane były oktawę wyżej, inni wskazują na możliwość wykształcenia u dojrzałych dziewcząt głosów wyjątkowo głębokich. Jeszcze inni przypominają, że strój wenecki był wyższy od obowiązującego w pozostałych częściach Europy, więc wszystko zgadzało się z partyturą… Nie dywagujmy, jak było. Posłuchajmy!
 
Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent” 
 
Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2018/2019 jest Joanna Natalia Ślusarczyk.
 
 

14 września 2018, piątek g. 19.00  [T]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Inauguracja sezonu Śląskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru Filharmonii Śląskiej
Śląska Orkiestra Kameralna
Chór Filharmonii Śląskiej
Robert Kabara – dyrygent
Joanna Natalia Ślusarczyk – asystentka dyrygenta
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran
Wiktoria Zawistowska – alt
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Ludwig van Beethoven – Kwartet smyczkowy cis-moll op. 131 (w ar. C. Davisa na orkiestrę smyczkową)
Antonio Vivaldi – Gloria RV 589
 
 

  

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.